हालडोर लाक्सनेस

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

हालडोर लाक्सनेस नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९५५