कमीलो होज़े चेला

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

कमीलो होज़े चेला नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९८९