ज्योर्जोस सेफेरिस

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
ज्योर्जोस सेफेरिस

ज्योर्जोस सेफेरिस नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता, १९६३