राष्ट्रीय राजमार्ग १६ (भारत, पुराना संख्यांक)

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

४६० किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग निज़ामाबाद को जगदलपुर से जोड़ता है। इसका रूट निज़ामाबाद - माँचेरल - भोपालपतनम - जगदलपुर है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 16
प्रदेश लम्बाई (किमी)
आन्ध्र प्रदेश २२०
महाराष्ट्र २०
छत्तीसगढ़ २१०
कुल (लगभग) ४६०