राष्ट्रीय राजमार्ग २१६

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

८० किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग रायगढ़ को सरायपल्ली से जोड़ता है। इसका रूट रायगढ़ - सरनगढ़ - सरायपल्ली है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 216
प्रदेश लम्बाई (किमी)
छत्तीसगढ ८०
कुल (लगभग) ८०