अरब देश

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

अरब राष्ट्र वे राष्ट्र हैं जहाँ अरबी भाषा बोली जाती है। निम्न मध्य-पूर्व देश अरब राष्ट्र हैं - 1. मिस्र् 2. सुडान् 3. अलजज़ाइर् 4. इराक़् 5. यमन् 6. मराकश् 6. सउदी अरब् 7. बह़रेन् 8. ओमान् 9. मुत्तह़िदा अरब् अमारात् 10. क़त़र् 11. कुवेत् 12. लब्नान् 13. शाम् 14. सूमालिया 15. मोरीतानिया 16. जीबूती 17. उर्दन् 18. लीब्या 19. तूनिस् 20. जज़ाइरु-अल्-क़मरी 21. फ़िलस्त़ीन्