चित्र:Graduate in Siam Buddhist theology degree (1910).jpg

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

मूल फ़ाइल((1,783 × 2,279 पिक्सेल, फ़ाइल का आकार: 2.05 MB, MIME प्रकार: image/jpeg))

वर्णन

जानकारी
ไทย: ประกาศนียบัตรกระทรวงธรรมการ ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค (ปี พ.ศ. ๒๔๕๓) แก่พระกัน วัดสระเกษ (พบที่ วัดคุ้งตะเภา บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. เืมื่อวัน ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑)

ข้อความในประกาศนียบัตรกระทรวงธรรมการ (สะกดตามตัวสะกดเดิม)

บรรทัด 1 - "ศุภมัสดุ พระพุทธสาสนกาล เปนอดีตภาคล่วงแล้ว ๒๔๕๓ พรรษา รัตนโกสินทรศก ๑๒๙"
บรรทัด 2 - พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เปนพระบรมพุทธสาสนูปถัมภก
บรรทัด 3 - มีพระราชประสงค์จะให้พระปริยัติสัทธรรมเจริญรุ่งเรืองสืบอายุพระพุทธสาสนานานเนื่องไป จึงโปรดให้อาราธนา
บรรทัด 4 - พระเถรานุเถระที่มีปรีชาญาณแตกฉานในพระไตรปิฎกธรรม มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาวิชรญาณ
บรรทัด 5 - วโรรส เปนอธิบดี กับมีพระวรวงศเธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จ
บรรทัด 6 - พระมหาวรวงศ เปนแม่กองประโยค วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมด้วยเจ้าพนักงานกระทรวงธรรมการ
บรรทัด 7 - มีเจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกรเปนหัวหน้า ในการสอบไล่พระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณร ตามปริวัตรวิธี


บรรทัด 8 - พระกัน วัดสระเกษ พรรษา ๒ อายุ ๒๒
บรรทัด 9 - ศิษย์ นายโห้ แปลได้ในคราวนี้ ๑ ประโยค ได้ประโยค ๓ เปนอย่างสูง
บรรทัด 10 - เมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ จึงได้ให้ประกาสนียบัตรนี้
บรรทัด 11 - ประทับตราผู้เปนอธิบดี และแม่กอง กับตราเสนาธรรมจักร์ เปนสำคัญ


दिनांक 2/12/2008
स्रोत अपना काम
लेखक
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน/ส่งข้อมูลเก็บในคลังข้อมูลเสรีวิกิมีเดียคอมมอนส์ - เทวประภาส มากคล้าย
अनुमति
(इस फ़ाइल की पुनः उपयोग)
งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or less.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement the rule of the shorter term. Copyright may extend on works created by French who died for France in World War II (more information), Russians who served in the Eastern Front of World War II (known as the Great Patriotic War in Russia) and posthumously rehabilitated victims of Soviet repressions (more information).

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.
{{PD-Art}} template without license parameter: please specify why the underlying work is public domain in both the source country and the United States
(Usage: {{PD-Art|1=|deathyear=''year of author's death''|country=''source country''}}, where parameter #1 can be PD-old-auto, PD-old-auto-1923, PD-old-auto-1996, PD-old-100 or similar. See Commons:Multi-license copyright tags for more information.)
English: This work was created by Tevaprapas. Please notify me if you use my work outside Wikimedia.
Français : Cette oeuvre a été crée par Tevaprapas. Veuillez me notifier si elle est utilisée à l'extérieur de Wikimedia.
Svenska: Detta verk skapades av Tevaprapas. Var vänlig kontakta mig om du använder detta verk utanför Wikimedia.
ไทย: งานนี้สร้างสรรค์โดย Tevaprapas ถ้าหากท่านประสงค์นำงานนี้ไปใช้นอกวิกิมีเดีย สามารถนำไปใช้ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตที่กำหนดด้านบน หากผู้ใดนำผลงานนี้ไปใช้ กรุณาแจ้งเจ้าของผลงานเพื่อให้รับทราบด้วย
Македонски: Творец на ова дело е корисникот Tevaprapas. Известете го ако сакате да ги користите неговите дела вон Викимедија.
अन्य संस्करणों

Phramaha Kan Watsraket.jpg

Re-use If you use this image outside of the Wikimedia projects, I'd be happy to hear from you. If you want a license with the conditions of your choice, please email me to negotiate terms.

derivative works

Derivative works of this file: Coat of Arms of Siam 1873-1910 (variant).svg

फ़ाइल का इतिहास

फ़ाइलका पुराना अवतरण देखने के लिये दिनांक/समय पर क्लिक करें।

दिनांक/समयअंगूठाकार प्रारूपआकारसदस्यप्रतिक्रिया
वर्तमान16:56, 3 दिसम्बर 200816:56, 3 दिसम्बर 2008 के संस्करण का अंगूठाकार प्रारूप।1,783 × 2,279 (2.05 MB)Tevaprapas== Summary == {{User:Tevaprapas/Information |Description={{th|ประกาศนียบัตรกระทรวงธรรมการ ตั้ง[[:th:เปรียญธรรม �

वैश्विक फ़ाइल उपयोग

इस फ़ाइल का उपयोग निम्न अन्य विकियों में है:

मेटाडाटा