ओटावा (बहुविकल्पी)

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

ओटावा (Ottawa) नाम के चार नगर और एक नदी है।

  1. ओटावा (कनाडा की राजधानी)
  2. ओटावा, इलिनॉय राज्य
  3. ओटावा, कैंसास
  4. ओटावा, ओह्यो
  5. ओटावा नदी