साँचा:ज्ञानसन्दूक अमरीकी राष्ट्रपति

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search
ज्ञानसन्दूक अमरीकी राष्ट्रपति

कार्य काल
{{{कार्यारंभ}}} – {{{कार्यसमाप्ति }}}

जन्म
राजनैतिक पार्टी {{{पार्टी}}}
धर्म ईसाई