साँचा:ज्ञानसंदूक क्रिकेट श्रंखला एकदिवसीय

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

|- | Number of ODIs || colspan="2" align="Center" | {{{no_of_ODIs}}} |- | ODIs won || align="Center" | {{{team1_ODIs_won}}} || align="Center" | {{{team2_ODIs_won}}} |- | Most runs (ODIs) || {{{team1_ODIs_most_runs}}} || {{{team2_ODIs_most_runs}}} |- | Most wickets (ODIs) || {{{team1_ODIs_most_wickets}}} || {{{team2_ODIs_most_wickets}}} |-