रेचेप तय्यप एरदोआन

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

रेचेप तय्यप एरदोआन तुर्की के प्रधानमंत्री है।