प्रचक्रण (भौतिकी)

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

पहिल्या ईलेक्ट्रॉन मध्ये कीती ईलेक्ट्रॉन असतात