जोसे बर्नार्डो दे ताग्ले

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

जोसे बर्नार्डो दे ताग्ले एक पुरूई सैनिक थे। १८२३-१८२४ तक ये पेरू के राष्ट्रपति भी थे।