कॉस्मोग्राफ़ी

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

रोमन भूगोलवेत्ता पोम्पोनियस मेला द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ।