"राष्ट्रपाल" के अवतरणों में अंतर

Jump to navigation Jump to search
554 बैट्स् जोड़े गए ,  3 माह पहले
सम्पादन सारांश रहित
'''            या प्रकारच्या शेकडो आंबेडकरी चळवळीच्या संघठना आहेत. परंतु सर्वांनी डाँबाबासाहेब आंबेडकर व शिवाजी महाराजांच्या विचारांना तिलांजली देवुन आर एस एस च्या ईशारयावर  त्यांना अभीप्रेत असेच संस्था संघठना निर्माण केल्यात.काही अपवाद सोडुन आपल्याच संघठना आपल्या समाजात विष पेरावयाचे काम करीत आहेत. कारण आर एस एस ला आता हे कळुन चुकले आहे की आंबेडकर वादाला आंबेडकर वादानेच संपवु शकतो. आणी ते काही प्रमानात यशस्वी सुदधा झालेले आहेत . आज पर्यंत ज्याना आंबेडकर नावाची एलर्जी होती आज त्यांच्याच पक्षात निळा झेंडा घेवुन काही आंबेडकरी नेते त्यांच्या चरणी नतमस्तक झालेले आपणाला दिसत आहेत राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण होण्या अगोदरच त्या नेतृत्वाला  संपविण्याचा कट आंबेडकरी नेत्यांकडुन करण्यात येतो. मराठा विरुध्द दलीत  बौदध विरुदध मराठा हींदु विरुदध मुस्लीम  मुस्लीम विरुदध दलीत अश्या प्रकारचे जातीय राजकारण निवडनुकीच्या काळात रंगवील्या जाते. जर यामध्ये ही ते हाती लागले नाहीत तर पैशाची आमीषे दीली जातात जर यामध्ये ही हातात नाहीच आलेत तर  कुठल्याही बोगज प्रकरणात आद.आनंद तेलतुंबडे सारखे बेकायदेशीर नक्षलवादी म्हनुन अडवणुक करतात जर यामधुन ही हातात येत नसतील तर मात्र साम दाम दंड भेद वापरुन त्याना कायमचेच संपवुन टाकले जातात.  म्हनुनच आज   राष्ट्रव्यापी भुमीगत सशक्त बलाढय सामाजीक गैरराजनैतीक संघठन देशात निर्माण होने गरजेजे आहे.'''
{| class="wikitable"
| colspan="12" |'''<big>भारतिय संविधान सर्वेाच्च </big>'''
|-
| colspan="12" |<big>'''  राष्ट्रक्रांती युवासंघ ''' (RKYS)'''</big>
|-
| colspan="4" | '''<big>भारतिय युवा विकास मिशन</big>'''
| colspan="2" |'''<big>युवा राष्ट्रक्रांतीराष्ट्र क्रांती</big>'''
| colspan="4" |'''<big>राष्ट्रीय मानव  उत्थान परिषद</big>'''
| colspan="2" |'''भारतिय संविधान प्रचार व प्रसारक दल'''
|-
| colspan="2" |'''↓'''
|-
| colspan="4" |<big>'''भारत बचाव समिती'''</big>
| colspan="2" |'''<big>युवा संसद</big>'''
| colspan="2" |'''भारतिय अल्पसख्यांक विकास परिषद'''
| colspan="2" |'''भारतिय ओबीसी कल्यान परिषद'''
| colspan="2" |'''नॅशनल ‍ बुघ्दिष्ट डेव्हलपमेंट सेंटर'''
|-
|'''↓'''
|'''↓'''
|-
|'''नॅशनल स्टुडंट डेव्हल्पमेंट ऑर्गनाईजशन'''
|'''विशेष आंतरजातीय विवाह विकास संस्था'''
|'''नॅशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर'''
|'''मजुर-कामगार हितकारणी'''
|'''ग्राम संसद'''
|'''नगर संसद'''
|'''भारतिय अल्पसंख्यांक जनकल्यान संस्था'''
|'''भारतिय दलित मुस्लीम ओबीसी  संघ'''
|'''भारतिय  ओबीसी जनकल्यान संस्था'''
|'''भारतिय दलित ओबीसी  महासंघ'''
|'''धम्मज्ञान प्रचारक समिती'''
|'''भारतिय बौद्द्यधम्म दिक्षा प्रसारक समिती'''
|-
|'''न्याय संघटना'''
|
|'''ग्राम स्वयरोजगार प्रशिक्षण समिती'''
| '''तृतियपंती समाज विकास संस्था'''
|
|'''↓'''
|'''↓'''
| colspan="2" |नॅशनल माईनॉरीटी को.ऑपरेटिव बँक
|'''↓'''
| colspan="2" |'''नॅशनल माईनॉरीटी को.ऑपरेटिव बँक '''
|'''मराठा समाज विकास परिषद'''
|'''↓'''
|'''अशोका युवा महासंघ'''
|'''रमाई महीला महासंघ'''
|-
|
|
|
|'''ग्राम विकास संघटना'''
|'''नगर विकास संघटना'''
|'''ऑल फिजीकली हँडीकॅप  को.ऑपरेटिव बँक '''
|'''राष्ट्रीय दिव्यांग विकास परिषद '''
|'''राष्ट्रीय ओबीसी को-ऑपरेटिव  बँक'''
|'''ऑल इंडियन दलित डेव्हलपमेंट को- ऑपरेटिव  बँक'''
|'''डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर MPSC मोफत टयुशन क्लासेस'''
|'''धम्मरक्षक दल'''
|-
|
|
|
| colspan="3" |'''युवा ग्राम विकास  मंत्रालय'''
|
|
|
|
|ब्लॅक-रेड् हंटर ग्रूप
|-
|
|
| colspan="4" |'''युवा ग्रामविकास मुख्यमंत्री '''
| colspan="3" |'''युवा ग्रामविकास मुख्यमंत्री '''
|
|
|
|-
| colspan="4" |'''युवा ग्राम विकास उपमुख्यमंत्री '''
| colspan="4" |'''युवा ग्राम विकास उपमुख्यमंत्री '''
| colspan="3" |'''युवा ग्राम विकास उपमुख्यमंत्री '''
|
|-
|
|-
|'''युवा ग्राम विकास वनमंत्री'''
|'''युवा ग्राम विकास कूषीमंत्री'''
|'''युवा ग्राम विकास शिक्षणमंत्री'''
|'''युवा ग्राम विकास उद्योगमंत्री'''
|'''युवा ग्राम विकास आरोग्यमंत्री'''
|'''युवा ग्राम विकास पाणी पुरवठा मंत्री'''
|'''युवा ग्राम विकास सामाजीक न्यायमंत्री'''
|'''युवा ग्राम विकास स्वंयरोजगार मंत्री'''
|'''युवा ग्राम विकास  पर्यावरणमंत्री'''
|'''युवा ग्रामविकास महीला व बाल कल्यान मंत्री'''
|'''युवा ग्राम विकास स्वच्छतामंत्री'''
|
|-
|
|
| colspan="3" |'''<big>राष्ट्रपाल डी़ इंगळे</big>'''
|-
|
बेनामी उपयोगकर्ता

दिक्चालन सूची