2003 सिनसिनाटी मास्टर्स - पुरुष एकल

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
2003 सिनसिनाटी मास्टर्स
विजेता :   संयुक्त राज्य का ध्वज एंडी रॉडिक
उप-विजेता :   संयुक्त राज्य का ध्वज मार्डी फिश
फाइनल स्कोर :   4-6, 7-6, 7-6
Events
एकल   पुरुष   महिला
युगल   पुरुष   महिला