साँचा:Starbox orbit

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search
कक्षा
मुख्य{{{primary}}}
साथी{{{name}}}
अवधि (P){{{period_unitless}}}
अर्ध्य-मुख्य अक्ष (a){{{axis}}}"
विकेन्द्रता (e){{{eccentricity}}}
झुकाव (i){{{inclination}}}°
आरोही ताख रेखांश (Ω){{{node}}}°
मन्द युग (T){{{periastron}}}
उपमन्द कोणांक (ω)
(साथी)
{{{periarg}}}°
उपमन्द कोणांक (ω)
(मुख्य)
{{{periarg_primary}}}°
अर्ध-आयाम (K1)
(मुख्य)
{{{k1}}} किमी/सै
अर्ध-आयाम (K2)
(साथी)
{{{k2}}} किमी/सै
परिचय का प्रतीक साँचा परिचय[create]