सदस्य:Purendra singh/प्रयोगपृष्ठ

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

1 परमात्मा, 2ब्रह्मा, 3मरीचि, 4 कश्यप, 5 सूर्य, 6 वैवस्वत मनु, 7 इक्ष्वाकु, 8विकुक्षि (शशाद), 9 पुरंजय, 10अनेना, 11 पृथु, 12 विष्टराश्व, 13 चदं, 14 युवनाश्व, 15 श्रावस्त, 16 बृहदश्व, 17 कुवलाश्व ,18 हढाश्व, 19 हरयश्व, 20 निकुम्भ, 21 संहताश्व , 22 कृशाश्व, 23 प्रसेनजित् , 24 युवनाश, 25 मान्धातृ, 26 पुरुकुत्स, 27 त्रसदस्यु, 28 सम्भूत, 29 अनरण्य, 30 हरयाश्व, 31 वसुमत, 32 त्रिधनवन्, 33 त्रियाक्गा,34 सत्यव्रत, 35 राजा हरिश्चंद्र, 36 रोहित, 37 हरिताश्व, 38 हरित, 39 चंवु, 40 विजय, 41 रूरूक, 42 वृक, 43 वाहुक, 44 सगर, 45असमञ्जस् 46 अंशुमन्त, 47 दिलीप, 47 भगीरथ, 48 श्रुत, 50 नाभाग, 51 अम्बरीश, 52 सिन्धुद्वीप, 53 अयुतायुस्, 54 ऋतुपर्ण, 55 सर्वकाम, 56 सुदास, 57 मित्रसह, 58 अश्मक, 59 मूलक, 60 शतरथ, 61 इलि्वल, 62 विश्वसह, 63 खट्वागं, 64 दीर्घबाहु, 65 रघु, 66 अज, 67 दशरथ, 68 राम, 69 कुश, 70 अतिथि,71 निषध, 72 नल, 73 नभ, 74 पुंडरीक, 75 क्षेमधन्वा, 76 देवानोक,77 अहिनर, 78 रूरू,79 पारिपात्र,80 दल, 81 शिच्छल,82 उक्थ, 83 वज्नाभ, 84 संखनभ,,85 व्युति्थताश्व, 86 विश्वसह,87 हिररायनाभ, 88 पुष्प, 89 धुृवसंधि, 90 सुदशन, 91 अगि्वशार, 92 शीध्, 93 मरू,94 प्रसुक्षुत, 95 सुगविं, 96 असपर्, 97 महश्वान्, 98 वितवान् , 99 वृहद्ल, 100 वृहत्क्षगा, 101 गुरूक्षेप, 102 वत्स, 103 वत्सव्यूह, 104 प्रतिव्योम, 105 दिवाकर, 106 सहदेव, 107 वृहदश्व, 108 भानुरथ, 109 सुप्रतीक, 110 मरूदेव, 111 सुनक्षत्र, 112 किंनर,113 अंतरिक्ष, 114 सुवगी, 115 अभिवरजित, 116 वृहदा्ज, 117 घरमी, 118 कृंतुजय,119 रगांजय, 120 संजय, 121 साक्य, 122 कुदो्दन, 123 राहुल, 124 प्रशेनजित, 125क्षुद्क, 126 कुडंक, 127 सुरथ, 128 सुमित्र, 129 कूर्म 130 वत्सवोध (कत्सवाध), 131 बुधसेन, 132 धर्मसेन, 133 घ्वजसेन, 134 लोकसेन, 135 लक्षमीसेन, 136 राजसेन, 137 कामसेन, 138 रविसेन, 139 कीर्तिसेन, 140 महासेन, 141 धर्मसेन, 142 अमरसेन, 143 अजसेन, 144 अमृतसेन, 145 इन्द्सेन, 146 राजमयी, 147 विजयमयी, 148 शिवमयी,149 देवमयी,150 सिदि्मयी, 151 रेवामयी, 152 सिंधुमयी, 153 असंकुमयी, 154 श्याममयी, 155 मोहमयी, 156 धर्ममयी, 157 कर्ममयी, 158 राममयी, 159 सुरतिमयी, 160 शीलमयी, 161 शूरमयी, 162 शंकरमयी, 163 कृष्णामयी, 164 यशमयी, 165 गोतममयी, 166 नल, 167 ढोला, 168लक्षमगा्राय (लक्ष्मण), 169 राजभानु {नरवर से ग्वालियर गये}, 170 वज्धाम, 171मधुबृहा, 172 मगंलराय, 173 विक्मराय, 174 अनगंपाल, 175क्षीपाल, 176 सामंतपाल, 177 भीमपाल, 178 गगंपाल, 179 मंहतपाल, 180 महेन्दपाल, 181 राजपाल, 182 मदनपाल, 183 अनंतपाल, 184 वसंतपाल, 185 विजयपाल, 186 कामपाल, 187 बृहापाल, 188 विष्णुपाल, 189 धुधुंपाल, 190 कृष्णापाल, 191 लोहंगपाल, 192 भौमपाल, 193 अजयपाल, 194 अश्वपाल, 195 श्यामपाल, 196 अगंपाल, 197 पुहमपाल, 198 बंसतपाल, 199 हस्तपाल, 200 कामपाल, 201 चन्दपाल, 202 गोविंदपाल, 203 उदयपाल,204 बगंपाल, 205 रगंपाल, 206 पुष्पपाल, 207 हरिपाल, 208 अमरपाल, 209 छर्त्रपाल, 210 महीपाल, 211 सोनपाल, 212 धीरपाल, 213 सुंगधिपाल, 214 पद्मपाल, 215 रूदृपाल, 216 विष्णुपाल, 217 विनयपाल, 218 अच्छुपाल, 219 भैरवपाल, 220 सहजपाल, 221 देवपाल, 222त्रिलोचनपाल, 223 विलोचनपाल, 224 इसिकपाल, 225 क्षीपाल, 226 सुरतिपाल,227 सुगनपाल, 228 अतिपाल, 229 मजुंपाल, 230 भोगेन्द्पाल, 231 भोजपाल, 232 रत्नपाल, 233 श्यामपाल, 234 हरिचन्द्पाल, 235 कृष्णापाल, 236 वीरचन्दपाल, 237 त्रिलोकपाल, 238 धनपाल, 239 मुनिपाल, 240 नखपाल, 241प्रतापपाल, 242 धर्मपाल, 243 भुविपाल, 244 देशपाल, 245 परमपाल, 246 इदुंपाल, 247 गिरिपाल, 248 महीपाल, 249 कर्गापाल, 250 रूवर्गपाल, 251 अगृपाल, 252 शिवपाल, 253 मानपाल, 254 पाशर्वपाल, 255 वरचन्दपाल, 256 गुगापाल, 257 किशोरपाल, 258 गंभीरपाल, 259 तेजपाल, 260 सिद्पाल, 261 कान्हदेव, 262 देवानीक, 263 ईशदेव,264 सोढदेव(सोरा सिंह) 265 दुलहराय(ढोलाराय) 266 कॉकिलदेव (काँखल जी, कांकल देव), 267 हुनदेव (हरगूदेव), 268 जान्हडदेव , 264 सोढदेव(सोरा सिंह) 265 दुलहराय(ढोलाराय) 266 कॉकिलदेव (काँखल जी, कांकल देव), 267 हुनदेव (हरगूदेव), 268 जान्हडदेव 264 सोढदेव(सोरा सिंह) 265 दुलहराय(ढोलाराय) 266 कॉकिलदेव (काँखल जी, कांकल देव), 267 हुनदेव (हरगूदेव), 268 जान्हडदेव (जान्ददेव), 269 पंञ्जावन (पुजना देव, पाजून, पज्जूणा), 270 मलैसी, 271बीजलदैव, 272 राजदेव, 273 कील्हगादेव, 274 कुंतल, 275 जूगा्सी (जुणसी जी, जुणसी, जानसी, जुणसी देव जी, जसीदेव), 276 उदयकरण जी (उदयकर्ण), 277 राव नारोसिंह (राजा नरसिंह, नाहरसिंह देवजी)278 बनबीरसिंह, 279 उधाराव (उद्रग), 280 राजा चन्द्रसेन, 281 राजा पृथ्वीराजसिंह,282 पंचायणसिंह (सामरिया ठिकाने के संस्थापक और पंचायणसिंह के वंसज पंचायणोत कछवाह (पिचानोत) कहलाये जो कछवाहों की बारह कोटड़ी में शामिल है,283 ठाकुर साहब शिशराम सिंह (ठिकाना कैरवाड़ा, अलवर में १२ (12) घोड़े की जागीर), 284 ठाकुर साहब राजसिहं, 285 ठाकुर साहब सायब सिह (भोमियाजी महाराज, ठिकाना कैरवाड़ा, अलवर), 286ठाकुर साहब धीरज सिहं, 287 ठाकुर साहब गुलाब सिहं, 288 ठाकुर साहब रणजीत सिहं, 289 ठाकुर साहब भीमसिहं (दुर्जन सिहं), 290 ठाकुर साहब सोहल सिहं, 291 ठाकुर साहब अमृत सिहं, 292 ठाकुर साहब हाथी सिहं, 293 ठाकुर साहब शिवप्रसाद सिहं, 294 ठाकुर साहब भँवर सिहं, 295 ठाकुर साहब केहरी सिहं 296 डॉ.पुरेन्द सिहं


        पिचानोत परिवार     

Dr. Purendra Singh Pichanot Tikana Kairwara Palwara, Alwar Rajasthan India