सतवाहन साम्राज्य

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

Satwan vansh ka sanstapak simuk that jisne antim Kanav vansh ke sashk shusharm ki hatya kar naye vansh ki satapna ki thi or Puran me ishe andrash kha