संचालनगत परिभाषा

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

Kisi vilyan ke hydrogen aayan ke sandrad ke viutkram ke lagu gudak Ko us vilyan ka ph maan kehte hai. Sabse srl definition hai ....