"निघंटु" के अवतरणों में अंतर

Jump to navigation Jump to search
1 बैट् जोड़े गए ,  2 वर्ष पहले
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब सम्पादन
==आयुर्वेद के निघण्टु==
: अभिधानमंजरी ; अभिधानरत्नमाला ; अमरकोश ; अष्टांगनिघण्टु ; [https://ayurbooks.miraheze.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%98%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%81&mobileaction=toggle_view_mobile कैयदेवनिघण्टु]
: चमत्कारनिघण्टु ; द्रव्यगुणसंग्रह ; धन्वन्तरिनिघण्टु ; निघण्टुशेष ; पर्यायरत्नमालापर्यायरत्नमा
ला
: भावप्रकाशनिघण्टु ; मदनपालनिघण्टु ; मदनादिनिघण्टु ; माधवद्रव्यगुण ; राजनिघण्टु
: राजवल्लभनिघण्टु ; लघुनिघण्टु ; शब्दचन्द्रिका ; शिवकोष ; सरस्वतीनिघण्टु
बेनामी उपयोगकर्ता

दिक्चालन सूची