विकिपीडिया:IPA for Danish

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Danish pronunciations in Wikipedia articles.

See Danish phonology for a more thorough look at the sounds of this language.

Consonants
IPA Examples Closest equivalent
m mod [ˈmoðˀ] 'courage' mood
n node [ˈnoːðə] 'note' noon
ŋ lang [ˈlɑŋˀ] 'long' long
b/b̥ bog [ˈb̥ɔʊ̯ˀ] 'book' book
p/pʰ pol [ˈpʰoːˀl] 'pole' pole
d/d̥ dåb [ˈd̥ɔːˀb̥] 'christening' do
t/tˢ tak [ˈtˢɑɡ̊] 'thank you' too
ɡ/g̊ god [ˈɡ̊oðˀ] 'good' good
k/kʰ kone [ˈkʰoːnə] 'wife' cone
f fod [ˈfoðˀ] 'foot' foot
s sod [ˈsoðˀ] 'soot' soon
ɕ Sjælland [ˈɕɛˌlanˀ] 'Zealand' sheep
h hat [ˈhad̥] 'hat' hat
ʋ våd [ˈʋɔðˀ] 'wet' vote
ʊ̯ hav [ˈhɑʊ̯] 'sea' wave
ð øde [ˈøːðə] 'deserted' bathe
j jord [ˈjoɐ̯ˀ] 'earth' you
ɪ̯ vej [ˈʋɑɪ̯ˀ] 'way' way
ʁ rød [ˈʁœðˀ] 'red' French rôle
ɐ̯ hør [ˈhøɐ̯ˀ] 'hear' hear
l lov [ˈlɒʊ̯] 'law' louver
Vowels
IPA Examples Closest equivalent
ɑ tak [ˈtˢɑɡ̊] 'thank you' like balm, but shorter
ɑː barn [ˈbɑːˀn] 'child' balm
a kat [ˈkʰad̥] 'cat' Northern English/Scottish trap
æ frisk [ˈfʁæsɡ̊] 'fresh' latter
æː gade [ˈɡ̊æːðə] 'street' Australian ham
ɛ ven [ˈvɛn] 'friend' hell
ɛː hæl [ˈhɛːˀl] 'heel' there
e fedt [ˈfeð] 'fat' allez in French
e̝ː hel [ˈheːˀl] 'whole' Scottish/Canadian save
i tisse [ˈtˢisə] 'pee' happy
si [ˈsiːˀ] 'sieve' leaf
o flod [ˈfloðˀ] 'river' French sot
kone [ˈkʰoːnə] 'wife' Scottish/Canadian stove
ɔ ost [ˈɔsd̥] 'cheese' moll, with round lips
ɔː måle [ˈmɔːlə] 'to measure' like the previous, but longer
u ud [ˈuðˀ] 'out' like fool, but shorter
hule [ˈhuːlə] 'cave' boot
ø nød [ˈnøðˀ] 'nut' French vieux or German Österreich
øː løber [ˈløːb̥ɐ] 'runner' German öl
œ bønne [ˈb̥œnə]) 'bean' French bœuf
œː afgrøde [ˈavgʁœːðə] 'crop' French bœuf (but longer)
ɶ tør [ˈtɶɐ̯ˀ]) 'dry' French sœur (but shorter)
ɶː fyrre [ˈfɶːɐ] 'fourty' French sœur
y tyk [ˈtyɡ̊] 'thick' French vue
synlig [ˈsyːnli] 'visible' German über
ʌ ånd [ˈʌnˀ] 'spirit' but
ɒ og [ˈɒw] 'and' off
ɒː i går [iˈɡɒːˀ] 'yesterday' off
stød
ˀ ti [ˈtiːˀ] 'ten' Cockney city
unstressed
ə hoppe [ˈhʌb̥ə] 'jump' about
ɐ løber [ˈløːb̥ɐ] 'runner' British English runner
ɪ kage [ˈkʰæːɪ] 'cake' hit
ʊ mave [ˈmæːʊ] 'stomach' foot
  • Grønnum, Nina. (1998a). Fonetik og fonologi, Almen og Dansk. (Akademisk Forlag, København) ISBN 87-500-3865-6
  • Grønnum, Nina. (1998b). Illustrations of the IPA: Danish. Journal of the International Phonetic Association, 28 (1 & 2), 99-105.
  • Grønnum, Nina. (2007) Rødgrød med fløde - En lille bog om dansk fonetik (Akademisk Forlag, København) ISBN-13 978-87-500-3918-1