विकिपीडिया:आँकड़े/2023/सितम्बर

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

2013 आँकड़े: नवम्बर | दिसम्बर
2014 आँकड़े: जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर
2015 आँकड़े: जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर
2016 आँकड़े: जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर
2017 आँकड़े: जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर
2018 आँकड़े: जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर
2019 आँकड़े: जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर
2020 आँकड़े: जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर
2021 आँकड़े: जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर
2022 आँकड़े: जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर
2023 आँकड़े: जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर

Date(Time) Pages Articles Edits Users Files Activeusers
1-9-2023 6:14 12,73,973 205 1,58,777 17 59,34,700 773 7,76,773 158 3,926 10 1,242 4
2-9-2023 6:14 12,74,175 202 1,58,795 18 59,35,366 666 7,76,937 164 3,927 1 1,242 0
3-9-2023 6:14 12,74,383 208 1,58,804 9 59,36,193 827 7,77,095 158 3,929 2 1,242 0
4-9-2023 6:14 12,74,529 146 1,58,787 -17 59,36,911 718 7,77,248 153 3,931 2 1,254 12
5-9-2023 6:14 12,74,717 188 1,58,794 7 59,37,613 702 7,77,406 158 3,934 3 1,254 0
6-9-2023 6:14 12,74,920 203 1,58,810 16 59,38,510 897 7,77,576 170 3,935 1 1,254 0
7-9-2023 6:14 12,75,096 176 1,58,801 -9 59,39,310 800 7,77,757 181 3,935 0 1,253 -1
8-9-2023 6:14 12,75,274 178 1,58,803 2 59,39,945 635 7,77,922 165 3,937 2 1,253 0
9-9-2023 6:14 12,75,475 201 1,58,808 5 59,40,846 901 7,78,097 175 3,938 1 1,253 0
10-9-2023 6:14 12,75,667 192 1,58,824 16 59,41,549 703 7,78,273 176 3,935 -3 1,249 -4
11-9-2023 6:14 12,75,851 184 1,58,838 14 59,42,100 551 7,78,423 150 3,947 12 1,249 0
12-9-2023 6:14 12,76,040 189 1,58,849 11 59,42,816 716 7,78,587 164 3,929 -18 1,249 0
13-9-2023 6:14 12,76,195 155 1,58,849 0 59,43,554 738 7,78,753 166 3,929 0 1,229 -20
14-9-2023 6:14 12,76,391 196 1,58,871 22 59,44,167 613 7,78,920 167 3,929 0 1,229 0
15-9-2023 6:14 12,76,527 136 1,58,874 3 59,44,723 556 7,79,042 122 3,929 0 1,229 0
16-9-2023 6:14 12,76,743 216 1,58,912 38 59,45,373 650 7,79,196 154 3,930 1 1,207 -22
17-9-2023 6:14 12,76,931 188 1,58,945 33 59,47,674 2301 7,79,348 152 3,929 -1 1,207 0
18-9-2023 6:14 12,77,147 216 1,58,975 30 59,48,427 753 7,79,525 177 3,927 -2 1,207 0
19-9-2023 6:14 12,77,327 180 1,58,998 23 59,49,362 935 7,79,667 142 3,928 1 1,189 -18
20-9-2023 6:14 12,77,499 172 1,59,048 50 59,50,331 969 7,79,826 159 3,911 -17 1,189 0
21-9-2023 6:14 12,77,696 197 1,59,074 26 59,51,191 860 7,79,969 143 3,916 5 1,189 0
22-9-2023 6:14 12,77,890 194 1,59,100 26 59,51,827 636 7,80,120 151 3,923 7 1,172 -17
23-9-2023 6:14 12,78,084 194 1,59,043 -57 59,52,697 870 7,80,270 150 3,929 6 1,172 0
24-9-2023 6:14 12,78,295 211 1,59,152 109 59,53,431 734 7,80,426 156 3,930 1 1,172 0
25-9-2023 6:14 12,78,493 198 1,59,166 14 59,54,048 617 7,80,579 153 3,939 9 1,155 -17
26-9-2023 6:14 12,78,662 169 1,59,167 1 59,54,696 648 7,80,726 147 3,940 1 1,155 0
27-9-2023 6:14 12,78,861 199 1,59,189 22 59,55,360 664 7,80,871 145 3,942 2 1,155 0