वार्ता:माइ नेम इज़ ख़ान

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

म्य नय्द्य्व्च्ग द्स्फ्ग फ्य्स्द्च्ब्न दुच्द्स चुच्फ्क्ष्ब्च ।क्ष्स्दिफ्द च्विउद्व्च इ क्ष्च्।द्च्त्य्द्सिफ् ।क्ष्च्स्दिफु अस्दस्दस्;ओअएउअसोदुइजुइओ