वार्ता:मलयालम फिल्मों की सूची : 1990s

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

नीचे की सूची मैने मलयालम विकिपीडिया से बरह सॉफ्टवेर प्रयोग करके देवनागरी में बदला है, मुझे लगता है कि हम इस प्रकार से सूचीयौं को देवनागरी में परिवर्तीत करके रखें तो सम्पादन करने में अंग्रेजी़ से लिपि-अनुवाद करने से सहज हो सकता है। अगर दुसरे सदस्यौं को आपत्ति ना हों तो में यह सूची लेख में रखना चाहुँगा।--युकेश १८:०६, २२ मार्च २००८ (UTC)


चलचित्र निर्देशक कथा स्क्रिनप्ले अभिनेता‍
आदिताळं जयदेवन     जयलळित, आर्य
आलस्यं पि. चन्द्रकुमार्‍     अभिलाष
आऱां वार्‍डिल्‍ आभ्यन्तर कलहं मुरळि     विनीत्‌, तिलकन्‍, सिद्दिख्‌, प्रिय, सुगन्धि
अक्करॆ अक्करॆ अक्करॆ प्रियदर्‍शन्‍      
अनन्तवृत्तान्तं पि. अनिल्‍      
अपूर्‍वसंगमं शशि मोहन्‍      
अप्पु डॆन्निस्‌ जोसफ्‌      
अप्सरस्स्‌ कॆ. ऎस्‌. गोपालकृष्णन्‍      
अर्‍हत ऐ. वि. शशि      
अवसानत्तॆ रात्रि कॆ. ऎस्‌. गोपालकृष्णन्‍      
एय्‌ ओट्टो वेणु नागवळ्ळि      
ब्रह्मरक्षस्स्‌ विजयन्‍ करोट्ट्‌      
चाम्प्यन्‍ तोमस्‌ ऱॆक्स्‌      
चॆऱिय लोकवुं वलिय मनुष्यरुं चन्द्रशेखरन्‍      
चुवन्न कण्णुकळ्‍ शशि मोहन्‍     सुगन्धि, श्यामळ
चुवप्पु नाट कॆ. ऎस्‌. गोपालकृष्णन्‍      
कमाण्टर्‍ क्रोस्स्बॆल्‍ऱ्ऱ्‌ मणि      
डोक्टर्‍ पशुपति षाजि कैलास्‌      
ई कण्णि कूटि कॆ. जि. जोर्‍ज्ज्‌      
ई तणुत्त वॆळुप्पान्‍ कालत्त्‌ जोषि     मम्मूट्टि
ऎन्‍ क्वयऱि यु. वि. रवीन्द्रनाथ्‌      
फोर्‍ फस्ऱ्ऱ्‌ नैऱ्ऱ्‌स्‌ खोमिनेनि      
गजकेसरियोगं पि. जि. विश्वंबरन्‍      
गीताञ्जलि मणिरत्नं      
हिस्‌ हैनस्स्‌ अब्दुळ्ळ सिबि मलयिल्‍     मोहन्‍ लाल्‍
इन्‍ हरिहर्‍ नगर्‍ सिद्दिख्‌, लाल्‍ सिद्दिख्‌, लाल्‍   मुकेष्‌, जगदीष्, सिद्दिख्‌, अशोकन्‍
इन्द्रजालं तम्पि कण्णन्तानं      
इन्नलॆ पि. पत्मराजन्‍      
अय्यर्‍ दि ग्रेऱ्ऱ्‌ भद्रन्‍     मम्मूट्टि
जड्ज्‌ मॆन्ऱ्‌ कॆ. ऎस्‌. गोपालकृष्णन्‍      
कटत्तनाटन्‍ अम्पाटि प्रियदर्‍शन्‍      
कळिक्कळं सत्यन्‍ अन्तिक्काट्‌      
काट्टुकुतिर पि. जि. विश्वंबरन्‍      
केळिकॊट्ट्‌ टि. ऎस्‌. मोहन्‍      
कोट्टयं कुञ्ञच्चन्‍ टि. ऎस्‌. सुरेष्‌ बाबु      
कൗतुक वार्‍त्तकळ्‍ तुळसीदास्‌      
क्षणक्कत्त्‌ राजीव्‌ कुमार्‍      
कुऱुप्पिन्ऱॆ कणक्कुपुस्तकं बालचन्द्र मेनोन्‍      
कुट्टेट्टन्‍ जोषि      
लाल्‍ सलां वेणु नागवळ्ळि      
मालयोगं सिबि मलयिल्‍      
माळूट्टि भरतन्‍      
मान्मिऴियाल्‍ कृष्णस्वामि      
मऱुपुऱं विजि तम्पि      
मतिलुकल्‍ अटूर्‍ गोपालकृष्णन्‍ वैक्कं मुहम्मद्‌ बषीर्‍ अटूर्‍ गोपालकृष्णन्‍ मम्मूट्टि, श्रीनाथ्‌
मॆय्‌ दिनं सिबि मलयिल्‍      
मिथ्य ऐ. वि. शशि      
मिण्टाप्पूच्चक्कु कल्ल्याणं आलप्पि अष्‌ऱफ्‌      
मൗनदाहं कॆ. बालकृष्णन्‍     हरीष्‌
मृदुल आन्ऱणि ईस्ऱ्ऱ्‌ मान्‍     क्याप्ऱ्ऱन्‍ राजु, मास्ऱ्ऱर्‍ रघु
मुखं मोहन्‍      
नाळॆ ऎन्नुण्टॆङ्किल्‍ साजन्‍      
नम्मुटॆ नाट्‌ कॆ. सुकु      
नन्म निऱञ्ञवन्‍ श्रीनिवासन्‍ विजि तम्पि      
निद्रयिल्‍ ऒरु रात्रि आशा खान्‍      
नियमं ऎन्तु चॆय्युं अरुण्‍      
नम्पर्‍ 20 मद्रास्‌ मॆयिल्‍ जोषि     मम्मूट्टि
नूऱ्ऱॊन्नु रावुकळ्‍ शशि मोहन्‍      
ऒळियम्पुकळ्‍ हरिहरन्‍     मम्मूट्टि
ऒरुक्कं कॆ. मधु     सुरेष्‌ गोपि
पाटात्त वीणयुं पाटुं शशिकुमार्‍      
पावक्कूत्त्‌ कॆ. श्रीक्कुट्टन्‍     जयऱां, रञ्जिनि, उर्‍व्वशि
पावं पावं राजकुमारन्‍ कमल्‍     श्रीनिवासन्‍, रेख
पॊन्नरञ्ञाणं पि. आर्‍. ऎस्‌. बाबु      
पुऱप्पाट्‌ जेसि     मम्मूट्टि
राधामाधवं सुरेष्‌ उण्णित्तान्‍     जयऱां
रजवाऴ्च शशिकुमार्‍     सायिकुमार्‍
रण्टां वरव्‌ कॆ. मधु     जयऱां, सुरेष्‌ गोपि
रतिलयङ्ङळ्‍ खोमिनेनि      
ऱोसा ऐ लव्‌ यु पि. चन्द्रकुमार्‍      
शबरिमल श्री अय्यप्पन्‍ रेणुक शर्‍म      
साम्राज्यं जोमोन्‍     मम्मूट्टि
सान्द्रं अशोकन्‍, ताह     सुरेष्‌ गोपि, पार्‍व्वति
सस्नेहं सत्यन्‍ अन्तिक्काट्‌     बालचन्द्रमेनोन्‍, शोभन
शङ्करन्‍ कुट्टिक्क्‌ पॆण्णु वेणं कॆ. ऎस्‌. शिवचन्द्रन्‍      
शेषं स्क्रीनिल्‍ पि. वेणु      
शुभयात्र कमल्‍     जयऱां, पार्‍व्वति
सण्‍‌डे 7 पि. ऎं. षाजि कैलास्‌     सायिकुमार्‍, रञ्जिनि
सूप्पर्‍स्ऱ्ऱार्‍ विनयन्‍     मदन्‍लाल्‍
ताळं टि. ऎस्‌. मोहन्‍      
तलयणमन्त्रं सत्यन्‍ अन्तिक्काट्‌     उर्‍वशि, श्रीनिवासन्‍, जयऱां, पार्‍व्वति, कॆ. पि. ऎ. सि. लळित
ताऴ्वारं भरतन्‍     मोहन्‍लाल्‍, सुमलत
तूवल्‍‌स्पर्‍‍शं कमल्‍     जयऱां, सायिकुमार्‍, मुकेष्‌, सुरेष्‌ गोपि
त्रिसन्ध्य राज्‌ मार्‍ब्रोस्‌      
उर्‍वशि पि. चन्द्रकुमार्‍      
वचनं लॆनिन्‍ राजेन्द्रन्‍     जयऱां, सुरेष्‌ गोपि
वर्‍त्तमानकालं ऐ. वि. शशि      
वासवदत्त कॆ. ऎस्‌. गोपालकृष्णन्‍      
वीण मीट्टिय विलङ्ङुकळ्‍ कॊच्चिन्‍ हनीफ     ऱह्‌मान्‍
विद्यारंभं जयराज्‌     श्रीनिवासन्‍
व्यूहं संगीत्‌ शिवन्‍      

अति उत्तम प्रयास[संपादित करें]

प्रिय युकेश जी, आपका यह प्र्तयास अति उत्तम एवं सराहनीय है। यदि आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप तो विकि (हिंदी) की बहुत मदद कर सकते हैं । आप अनिवार्य रूप से यह सूची लेख में शामिल करें । मैं तो अति प्रसन्न होऊँगा । यह कार्य मुझे भी तो करना ही था । अब तो बस इसका सुधार ही करना बाकी रह जाएगा । आपसे यह निवेदन भी है, की यदि सम्भव हो तो यह अनुवाद कार्य आन्य मलयालम फिल्म लेखों हेतु, जोइ हिन्दी में हैं, उनके लिए भी करें । --आशीष भटनागर ०९:३२, २४ मार्च २००८ (UTC)

सम्पादन आमन्त्रणा के निम्ति सर्वप्रथम तो धन्यवाद! अभी इस प्रकार का सॉफ्टवेर http://www.baraha.com में और http://devanaagarii.net/hi/girgit/ में उपलब्ध है। अगर हम मात्र बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड, नेपाली, गुजराती आदि दक्षिण एसियाई भाषाऔं का उत्कृष्ट लेख तथा सूचीयौं को हिंदी में आदान प्रदान करने का एक विकि-संस्कृति निर्माण करें तो दक्षिण एसियाई विकिपीडियाऔं का स्तर कम से कम दश गुणा उच्च हो सकता है। आवश्यकता है तो केवल संयुक्त प्रयास की! धन्यवाद।--युकेश १०:४८, २५ मार्च २००८ (UTC)