महाराष्ट्र राज्यके शहिद जवान

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

महाराष्ट्र राज्यके शहिद जवान

महाराष्ट्र राज्यके शहिद जवानो के नाम[संपादित करें]

नंबर नाम चित्र जिला इतर
०१ मेजर कौस्तुभ राणे मुंबई [1]
०२ शुभम मस्तापुरे(२० वर्ष)


कोनरेवाडी, परभणी जम्मू काश्मीर
०३ बालाजी आंबोरे
०४ गणेश ढवळे वाई
०५ रामचंद्र माने सांगली
०६ राहुल बिन्नर टाकळी नांदगाव
०७ मिलिंद खैरनार
०८ संदीप जाधव केळगाव, औरंगाबाद
०९ योगेश भदाने धुळे
१० रविंद्र घनावडे
११ विनोद वानोळे
१२ संभाजी कदम जाळापुर,नांदेड
१३ शाम कांबळे लातुर
१४ घनश्याम राजपुत जळगाव
१५ अक्षय गोडबोले
१६ किरण थोरात वैजापूर औरंगाबाद
१७ संतोष गुरव खानापूर
१८ श्रावन माने गोगावे कोल्हापूर
१९ पोपट माळी
२० नंदकुमार फराटे
२१ नितीन कोळी दुचगाव सांगली
२२ विनोद पिंगळे
२३ निलेश चव्हाण परडगाव फलटण
२४ गणेश वनशिंगे
२५ ज्ञानेश्वर पाटील शेटफळे
२६ राजेंद्र तुपारे कोल्हापूर
२७ भोजलीग काळेल लक्ष्मीनगर
२८ सुधाकर जाधव बासी
२९ नायब सुभेदार नारायण ठोवरे किलौरी
३० संदीप ढोक खंडागळीत
३१ दिपक घाडगे सातारा
३२ रामनाथ हाके लातूर
३३ सुमेश गवई अकोला
३४ एकनाथ माने चाकूर
३५ नवनाथ गात करमाळा कारगिल युद्ध
३६ सौरभ भराटे पुणे
३७ अजित काशिद सांगली
३८ अशोक बाबर उडतरे
३९ सुभाष कराडे करवाडी खंडाळा
४० राधाकिसन नामदे जालना
४१ संभाजी कदम नांदेड
४२ रूपेश विर (२३वर्ष) मिरखेल
४३ निलेश धाकड
४४ कुनाल गोसावी सोलापूर
४५ विकास समुद्रे बीड
४६ रविंद्र धनावडे मोहट
४७ प्रफुल्ल मोहरकर भंडारा
४८ मारूती जावळे कोल्हार अहमदनगर
३७ चंद्रकांत धवडगे टेंभुर्णी
३८ मासुर आगा खटाव
३९ मंगेश बालपाडे भंडारा CRPF
४० दिगंबर उपले
४१ किसन थोरात औरंगाबाद
४२ राहुल शिंगाडे लातूर
४३ बाबासाहेब कावरे पारनेर २००२

महाराष्ट्र राज्यके शहिद जवानो के नाम २०१९[संपादित करें]

नंबर नाम चित्र जिला इतर
०१ नितीन राठोड लोणार CRPF
०२ संजय राजपुत,(१५ फेब्रुवारी २०१९) मलकापूर CRPF
०३ केशव गोसावी
०४ सुनील रावसाहेब वलटे कोपरगाव अहमदनगर [2]
०५ मल्हारी खंडु लहिरे कह्री, नाशिक
०६ अर्जुन वाळुंज
०७ राम वाघमारे बिलोरी, नांदेड BSF
०८ प्रकाश जाधव आप्पाचीवाडी
०९ अनिकेत सुभाष मोळे
१० सुरज मस्कर गिरगाव, कोल्हापूर
११ सर्जेराव खार्डे देवळगाव, बुलडाणा
१२ योगेश मनोहर लांडगे
१३ राजेंद्र सोमनाथ जगदाळे देशमुखवाडा
१४ दैवत दत्तात्रय सालुके(२०-०८-२०१९) काले
१५ विठ्ठल जाधव (२६ वर्ष) पाचुद सातारा
१६ विठ्ठल जायभाय नांदेड
१७ अजय वानखेडे
१८ राजू गायकवाड मेहकर बुलडाणा
१९ बालाजी अंकुरे अकोला
२० प्रवीण पटनकुडे चंदुर
२१ विजय कनसे सातारा
२२ राहुल शिंदे खानापूर
२३ बाळासो पळसकर देऊळगाव
२४ दीपक शिंदे वडगाव आंबे पाचोरा
२५ जवान संभाजी भोसले तारगाव सातारा
२६ राहुल सुळगेकर उचगाव वैकुंठधामात
२७ परमेश्वर जाधवर बीड Bsf
२८ शहिद जवान जोतिबा चौगुले कोल्हापुर जम्मू-कश्मीर
२९ सना आलम मुल्ला महाराष्ट्र Bsf
३० वैभव गवंडी उस्मानाबाद जिल्हा
३१ राकेश सोनटके नागपुर
३२ नवनाथ दाभाडे Bsf
३३
३४
३५
३६

महाराष्ट्र राज्यके शहिद जवान २०२०[संपादित करें]

सं.न नाव छायाचित्र गाव इतर माहिती
०१ महेश तिकडे बीड
०२ संदिप सावंत सातारा
०३ अप्पा मते नाशिक जिला
  1. साँचा:संकेतस्थळ स्रोत
  2. साँचा:संकेतस्थळ स्रोत