भारत के प्रमुख सागर-तटों की सूची

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

आन्ध्र प्रदेश[संपादित करें]

रामकृष्णा बीच  • ऋषीकोंडा बीच  • वोदारेवु बीच  • भीमुनीपत्तनम बीच  • मगिनापुडी बीच  • मायपद बीच

अंडमान व निकोबार द्वीप[संपादित करें]

नॉर्थ बे द्वीप  • वंडूर बीच  • राधासागर बीच

गुजरात[संपादित करें]

अहेमदपुर मांडवी बीच  • द्वारका  • सोमनाथ  • चोरवाड  • गोपनाथ बीच

गोवा[संपादित करें]

अंजुना बीच  • बागा बीच  • डोना बीच  • केलिंगुत बीच  • बेनौलिम बीच  • केवेलोसिम बीच  • चपोरा बीच  • कोंडोलीम बीच  • बोगमोलों बीच  • मिरामार बीच

कर्नाटक[संपादित करें]

कारवार बीच  • मालपे बीच  • मारावांठे बीच  • भाटकाल बीच  • मुरुदेश्वर बीच

केरल[संपादित करें]

कोवलम बीच  • मरारी बीच  • कुमारकोम बीच • अलाप्पुज्ज़ा बीच (Alappuzha Beach)  • बेपोर बीच  • वरकला बीच • फोर्ट कोची बीच  • कप्पद बीच  • धर्मदम द्वीप  • एज्हिमाला बीच  • मोपिला खाड़ी  • Muzhappilangad Beach  • पथिरामनल बीच  • पय्यामबलम बीच  • संखुमुघम बीच  • तनूर बीच  • थिरुमुल्लावाराम बीच  • Thangassery Beach

लक्षद्वीप[संपादित करें]

महाराष्ट्र[संपादित करें]

जुहू बीच  • मरीन ड्राइव (मुंबई)  • मड आइलैंड बीच  • मार्वे बीच  • मनोरी  • गोराई  • गणपतीपुळे बीच  • काशीद बीच  • नंदगाँव बीच  • दहानू-बोरदी बीच  • हर्ने बीच  • किहीम बीच  • श्रीवर्धन  • हरिहरेश्वर

उड़ीसा[संपादित करें]

गोपालपुर बीच  • चांदीपुर बीच  • कोणार्क बीच  • पारादीप बीच  • पूरी बीच  • बलिघई बीच  • तलासरी बीच

तमिल नाडु[संपादित करें]

मरीना बीच (चेन्नई)  • महाबलीपुरम बीच  • रामेश्वरम बीच  • कन्याकुमारी बीच  • कोवलोंग बीच

पॉण्डिचेरी[संपादित करें]

सेरेनिटी बीच  • पेरादाईस बीच  • कराईकल बीच  • माहे बीच