जे. कॊत्तपल्लॆ (कडप)

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से